45 gadu vecumā ar COVID-19 mūžībā aizsaukts robežsardzes virsnieks Agris Labanovskis

Close
 (Bilde 1)
Pic. 1 of 30
2020.gada 30.janvārī 45 gadu vecumā mūžībā devies Valsts robežsardzes majors Agris Labanovskis. Robežsargs bija iesaistīts kopējās patruļās ar Valsts policiju, kas veica komandantstundas nosacījumu ievērošanas kontroli. Valsts robežsardzei nav sīkāku ziņu par inficēšanās apstākļiem.Šai saulē bez vīra un tēva palikušas Agra sieva un meitas. GAIŠĀ PIEMIŅĀ ATVADU GALERIJA.Iekšlietu dienestos no Covid-19 kopš pandēmijas sākuma pāragri mirušas divas augstas amatpersonas - Valsts robežsardzes un Valsts policijas virsnieki, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē paziņoja Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Signe Bole.Kolēģi un draugi Agri atcerēsies kā draudzīgu, inteliģentu, izpalīdzīgu, dzīvespriecīgu un pozitīvu cilvēku. Viņš spēja rast atbalsta vārdus kolēģiem un kadetiem dažādās dzīves situācijās. Mums visiem pietrūks viņa zināšanu, vieduma, atbalsta, dzīves gudrības un ieguldījuma robežsargu jaunās paaudzes sagatavošanā. Izsakām visdziļāko līdzjūtību Agra Labanovska tuviniekiem — ģimenei, draugiem un visiem, kam sāp Agra Labanovska pāragrā aiziešana. Agris Labanovskis (08.06.1975. – 30.01.2021.)"Vēl bija jādzīvo,Vēl jāskata bija daudzu dienu spožumsUn klusās naktīs sapņiem jāļaujas.Vēl daudz bij ņemams, dodams, mijams,Bet stunda nolikta bij dvēselei,Kad mieru rast./ Rainis /2021.gada 30.janvārī pāragri aprāvās Valsts robežsardzes virsnieka, majora Agra Labanovska mūžs, pašā dzīves plaukumā – 45 gadu vecumā.Agris Labanovskis dzimis 1975.gada 8.jūnijā Kārsavā. Mācījies Kārsavas vidusskolā. 1988.gadā pabeidza Kārsavas bērnu mūzikas skolas pūšamo instrumentu klasi, spēlēja skolas pūtēju orķestrī un dziedāja korī. No 1993.gada līdz 1995.gadam studēja Latvijas Policijas akadēmijā, pēc kuras apsolvēšanas uzsāka dienestu Valsts policijas struktūrās līdz 2006.gadam, tad līdz 2008.gadam strādāja Valsts probācijas dienesta vecākā referenta amatā. Savas turpmākās dzīves gaitas izvēlējās saistīt ar dienestu Valsts robežsardzē. 2008.gadā uzsāka dienestu Valsts robežsardzes koledžā, kā Valsts robežsardzes koledžas Vispārizglītojošo priekšmetu katedras asistents. 2012.gada 8.februārī A.Labanovskim tika piešķirta dienesta pakāpe majors. Par priekšzīmīgu un teicamu dienesta pienākumu pildīšanu viņš tika daudzkārt apbalvots ar Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas apbalvojumiem.Dienesta laikā majors A.Labanovskis sevi pierādījis kā augsti kvalificētu virsnieku, lielisku pedagogu apveltītu ar plašām zināšanām, kuras viņš nodeva nākamajiem robežsargiem gan profesionālās tālākizglītības, gan augstākās izglītības programmās, kā arī robežsargu kvalifikācijas celšanas kursos. Majora A.Labanovska profesionalitāti Valsts robežsardze izmantoja arī dažādās darba grupās un starptautiskajos pasākumos. Piemēram, nozīmīgs viņa ieguldījums bija darbība Valsts robežsardzes darba grupā saistībā ar Administratīvās atbildības likuma ieviešanu Valsts robežsardzē, kur kopā ar kolēģiem Valsts robežsardzes koledžā asistents A.Labanovskis nodrošināja valstiski svarīga uzdevuma izpildi - robežsargu apmācību jaunā administratīvā procesa kārtībai. Savukārt, valstij un sabiedrībai sūrajā pandēmijas laikā majors Agris Labanovskis apguva un attīstīja attālināto robežsargu apmācību, nodrošinot savā atbildības sektorā Valsts robežsardzes koledžas uzdevumu izpildi. Būdams Valsts robežsardzes koledžas docētājs, majors A.Labanovskis piedalījās Eiropas Savienības izglītības programmas “ERASMUS+”akadēmiskā personāla mobilitāšu pasākumos. To ietvaros 2014.gadā Lietuvā viņš vadīja nodarbības M.Romeris universitātes Drošības zinātņu fakultātes studējošajiem, bet 2019.gadā Polijā dalījās ar savu pieredzi un vadīja nodarbības Polijas Policijas Akadēmijas studējošajiem. Sekmējot Valsts robežsardzes personāla izglītības līmeņa paaugstināšanu, majors A.Labanovskis piedalījās FRONTEX Aģentūrassemināros par pasniedzēju darba organizāciju, pasniedzēju apmaiņu un pārrobežu noziedzības apkarošanu. Viņš arī aktīvi darbojās Eiropas savienības patvērumu meklētāju un izraidīšanas fonda ietvaros īstenotajā projektā, sagatavojot modernus interaktīvos mācību līdzekļus.Būdams stalts un brašs robežsargs, majors Agris Labanovskis ar pilnu atdevi piedalījās Valsts robežsardzes koledžas parādes vienībās un svinīgajos pasākumos. Bieži viņam tika uzticēts viens no cēlākajiem goda pienākumiem - būt par Valsts robežsardzes koledžas karognesēju. Viņš labprāt iesaistījās arī Valsts robežsardzes reprezentēšanas pasākumos, profesionāli un labvēlīgi komunicējot ar bērniem un pieaugušajiem, rādīdams ar savu piemēru kādam jābūt īstam robežsargam. Un tāds - īsts Latvijas robežsargs Valsts robežsardzes virsnieks majors Agris Labanovskis palika līdz galam!Kolēģi un draugi Agri atcerēsies kā draudzīgu, inteliģentu, izpalīdzīgu, dzīvespriecīgu un pozitīvu cilvēku. Viņš spēja rast atbalsta vārdus kolēģiem un kadetiem dažādās dzīves situācijās. Mums visiem pietrūks viņa zināšanu, vieduma, atbalsta, dzīves gudrības un ieguldījuma robežsargu jaunās paaudzes sagatavošanā. Izsakām visdziļāko līdzjūtību Agra Labanovska tuviniekiem — ģimenei, draugiem un visiem, kam sāp Agra Labanovska pāragrā aiziešana.Valsts robežsardzes koledžas kolektīvs".